Politika darů a pohostinnosti

Toto prohlášení stanoví politiku RETEX a.s. ve vztahu k nabízení a přijímání darů, a nabízení a přijímání pohostinnosti při obchodování. Těmito pravidly jsou vázáni všichni zaměstnanci a.s. Jakékoli porušení této politiky bude chápáno jako vážná věc, která může vést až k pracovní výpovědi.

Waiter serving salad to the business people in restaurant

Definice

Darem může být cokoliv, co má nějakou hodnotu, včetně finančních nebo jiných výhod, např. hotovost, poukázky s peněžní hodnotou, půjčka nebo sponzorství. Může být rovněž ve formě zboží nebo služeb, jež jsou nabízeny zdarma, za výhodnější cenu, nebo zahrnují nějakou výhodu ve prospěch určitých zaměstnanců RETEX a.s. v jejich soukromém životě.

Pohostinnost a zábava zahrnují poskytování jídla, nápojů nebo zábavy zdarma, nebo za dotovanou cenu, buď v prostorách podniku nebo mimo prostor podniku a v pracovní době nebo po pracovní době.

Jakýkoliv dar, pohostinnost nebo zábava mohou být výhodou a pakliže nejsou řádně posouzeny a schváleny, mohou se stát úplatkem. Uplácení, v jakékoliv podobě, není nikdy pro RETEX a.s. přijatelné.

Politika

3.1. S výhradou povolených výjimek v odstavci 3.3. nesmí jednotlivci usilovat o jakýkoliv dar nebo jej přijímat od kteréhokoliv jednotlivce nebo organizace, se kterou RETEX a.s. obchoduje nebo umožnit, aby jakékoliv obchodní rozhodnutí bylo ovlivněno takovouto nabídkou.
Jestliže Vy, Váš partner nebo příbuzný dostanete nebo vám bude nabídnut dar od někoho, kdo obchoduje s RETEX a.s., musíte:

- ho tedy zdvořile vrátit dárci nebo odmítnout jeho přijetí a vysvětlit, že firemní politika nedovoluje jeho přijetí a
- písemně informovat vašeho přímého nadřízeného

Jestliže je nabídka doprovázena návrhem ze strany dárce, že se na oplátku něco očekává, musíte sepsat podrobnosti nabídky a návrh pro Vašeho přímého nadřízeného a ředitele a.s., kteří zajistí projednání v představenstvu, protože by se mohlo jednat o úplatek.

3.2. Až na výjimky uvedené v odstavci 3.3. není jednotlivci dovoleno nabízet nebo dávat dary osobám nebo organizacím ve spojení s jakýmkoliv obchodem s RETEX a.s.

3.3. Dary – výjimky
Jednotlivci mohou příležitostně dát a přijmout nenárokované položky s nízkou hodnotou (např. reklamní předměty, alkohol, čokoládu). RETEX a.s. považuje za dar s nízkou hodnotou takový dar, jehož skutečná nebo odhadovaná hodnota je menší než 1.500,- Kč. Takové dary není třeba hlásit. Nicméně vícenásobné dary (např. 3 nebo více během 6 měsíců) nesmí být přijímány nebo dávány. Jestliže má dar hodnotu mezi 1.500,- až 5.000,-Kč pak musí být schválen vašim přímým nadřízeným a ředitelem a.s. a jestliže má hodnotu vyšší než 5.000,-Kč pak představenstvem RETEX a.s..
RETEX a.s. považuje dávání vánočních dárků (odměn) za věc mezi zákazníkem a pracovníky obchodního úseku, dary však nesmí být podněcovány a vyžadovány. Dary nesmí být přijímány, existuje-li nějaký návrh k pobídce vyzradit důvěrné informace či porušit některá pravidla RETEX a.s..
Jakýkoliv takový postup musí být nahlášen přímému nadřízenému a řediteli a.s.
Pohostinnost a zábava jsou legitimní částí obchodu za předpokladu, že jsou dodrženy v přijatelných a umírněných mezích.
Pohostinnost smí být poskytnuta a přijímána pouze tam, kde má jasnou a prokazatelnou spojitost s všeobecně uznávaným obchodním účelem, např. organizovanou akcí nebo obědem, při kterém se projednává obchod. Klíčová otázka je: „ Očekávám, že bude obchodní vztah nestandartně ovlivněn v důsledku předmětného daru nebo pohostinství?“ Jestliže je odpověď ano, dar nebo pohostinnost mohou být ve skutečnosti úplatkem a je třeba se jich vyvarovat. RETEX a.s. považuje za přijatelnou mez pohostinnost, kdy cena nápoje, jídla, zábavy nepřekračuje 1.500,-Kč na osobu.

retexpromovideo

Další informace

Jestliže máte jakékoliv pochybnosti nebo dotazy ohledně nabízení nebo přijímání darů nebo pohostinnosti v souladu s touto směrnicí v nějaké konkrétní situaci, kontaktujte přímého nadřízeného nebo ředitele a.s.

ZERTIFIZIERUNG

Wir testen die Produkte regelmäßig sowohl im eigenen Haus als auch in unabhängigen Laboren. Die Qualität unserer Materialien wird zudem durch ein fortschrittliches Kontrollsystem sichergestellt. Das Qualitätsmanagementsystem bei RETEX ist gemäß den Normen
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 50001, OEKO – TEX Standard 100 und IRIS Zertifizierung® Bewertung der Konformität: 2020 und auf Grund ISO/TS 22163: 2017 zertifiziert.
Darüber hinaus werden unsere Textilien zahlreichen Kundenaudits unterzogen, die sie erfolgreich bestehen.